Kontaktinfo

 

Leder:         Hans Olav Fjærvoll
Telefon:         +47 951 19 035
E-post:           hof@syncmail.no

 

Sekretær:   Robert Jan Hurlen
Mobil:            +47 906 88 908
e-post:            robjan@online.no

 

Styremedlemmer og tillitsvalgte:

Styret 2019-2020