Møteplan

Nordiske søstre og brødre ønskes velkommen til felles treff.

Møtested: Hotell Terazzamar i Puerto Rico. Møtedager: Onsdager kl. 19:00, kom 30 minutter før møtestart.

Møteplan høsten 2018 – våren 2019

14.11.2018 Velkomstmøte
21.11.2018 Vennemøte
28.11.2018 Julemøte
23.01.2019 Nyttårsmøte
30.01.2019 Vennemøte
06.02.2019 Info-møte/valg
13.02.2019 Årsmøte
20.02.2019 Innsettelse av styre
27.02.2019 Klubbtur
06.03.2019 Avslutningsmøte –
Vennemøte

 

Ingen logeantekk, kun pent fritidsantrekk

Ledsagere samles til sosialt samvær, og deltar på ettermøtet.

 

Kontaktinformasjon:

Leder:       Peggy Borgersen
Telefon:    +47 908 66 770
E-post:      peggy-b@online.no

 

Sekretær:  Robert Jan Hurlen
Mobil:        +47 906 88 908
E-post:        robjan@online.no