Møteplan

Nordiske søstre og brødre ønskes velkommen til felles treff.

Møtested: Hotell Terazzamar i Puerto Rico. Møtedager: Onsdager kl. 19:00, kom 30 minutter før møtestart.

Møteplan høsten 2019 – våren 2020

20.11.2019 Velkomst/vennemøte
27.11.2019 Julemøte m/ledsager
22.01.2020 Nyttårsmøte
29.01.2020 Vennemøte
05.02.2020 Info-møte/valg
12.02.2020 Årsmøte
19.02.2020 Innsettelse av styre
26.02.2020 Vennemøte
04.03.2020 Jubileumsmøte (25 år) / middag
07.-08.03.2020 Klubbtur
11.03.2020 Avslutnings-/vennemøte

 

Ingen logeantekk, kun pent fritidsantrekk

Ledsagere samles til sosialt samvær, og deltar på ettermøtet.

 

Kontaktinformasjon:

Leder:       Hans Olav Fjærvoll
Telefon:    +47 951 19 035
E-post:      hof@syncmail.no

 

Sekretær:  Robert Jan Hurlen
Mobil:        +47 906 88 908
E-post:        robjan@online.no