Medlemsinformasjon

Alle søstre og brødre som tilhører Ordenen i de nordiske  land  kan bli medlem av Odd Fellow Klubben Tres Encadenados.

Medlemskapet koster 20 € eller NOK 150 pr år. Kontingenten kan betales til kassere på møtene eller til Klubbens bankkonto ved Kassere Hans-Olav Fjærvoll, Calle Abubilla 36, Vista del Valle,Maspalomas :
NOK betales til DnB Nor Norge konto nummer: 1202 87 10672
Euro betales til Santander, Gran Canaria IBAN ES 27 0049 5872 9627 1654 7816
Swift kode BSCHESMM

For de som ikke er medlem eller ikke ønsker å være medlem har vi en frammøte kontingent på 4 € som er med til å dekke noe av klubbens drift.

Vi ønsker at Ordensmedlemmer som møter i Klubben vil bli medlemer, og at de oppfordrer Ordensmedlemmer de kjenner til å  bli medlem i Klubben.

Vi ønsker alle godstående Odd Fellow medlemmer fra de nordiske land velkommen til våre møter.

Vi startet vårens sesong den 9. januar 2013  og vil ha møte hver onsdag frem til 20.03.2013. Høstsesongen starter vi 6. november 2013.

Vi avslutter 2013 med julebord den 4.  desember. Dette møte er åpent både for ordensmedlemmer og ledsagere/ venner.

Venneaften hadde vi 23. januar 2013. Dette møte er åpe for ordensmedlemmer med venner. Vår populære klubbtur blir mellom 8.-10. mars.  Hans-Olav og Elin Fjærvoll sammens med Robert og Aud Hurlen er årets turkomite.

Årsmøte er satt til  20. februar. Saker som noen måtte ønske å ta opp på årsmøte må meldes til styret innen 30. januar. På årsmøte kan alle ordensmedlemmer delta, men kun medlemmer av klubben har stemmerett.

Klubben har egen utekontakt som tar seg godt av ledsagere under første del av møtene.

På den sosiale del av møtene kan alle delta og det blir da servert en varmrett med dethverenkelt ønsker å drikke til.

Medlemmer

Klikk på linken for å gå til ønsket seksjon: