Tale til 15-årsjubileet

TALE VED 15 – ÅRS JUBILEET 10. MARS 2010

 

Kjære Ordensmedlemmer og gjester!

Gratulerer med dagen – eller mer korrekt, mandag 8. Mars som var vår fødselsdag.

 

Da vi feiret 5 og 10 års jubileum var vi ennå barn.

I dag feirer vi 15 – år og er tenåring.

Som tenåringer flest er vi på “ jakt “ og vi vil være deltakende i alt som er spennende og utfordrende. Man føler seg betydningsfull og har meninger om det meste – selv om erfaringene ennå ikke er så store.

Historien er derfor meget viktig å ha med seg i sin utvikling framover.

 

For 15 år siden ble denne klubben startet.

Men hva er så spesielt med å starte en klubb?

Det startes jo klubber rundt omkring daglig.

Det spesielle var at denne form for Klubb ikke har startet før.

Her må man kjenne til, hvordan Od Fellow Ordenen fungerer for å skjønne at dette var upløyet mark.

 

Men la oss følge oppveksten og begivenheter som har skjedd under veis:

 

Den spede begynnelse til Odd Fellow – Klubben Tre Kjedeledd  oppsto ved at noen brødre i februar 1995 tilfeldig kom i samtale med hverandre.

Det framkom her et ønske om å prøve å få til møter hvor søstre og brødre kunne komme sammen til uformelt samvær.

Resultatet ble at det første møtet ble holdt på hotell Green Beach i Patalavaka den 1. Mars 1995 hvor følgende deltok:

Karl Einar Nymo, Loge 68 Landego, Bodø

Petter Falkbu, Loge nr. 13 Malm, Narvik

Reidun Eik, Loge nr. 10 Semper Ardens, Moss

Jan Asbjørn Eik, Loge nr. 18 Varna, Moss

Roar Hellnes, Loge nr. 37 Voluntas, Gjøvik

 

De hadde 3 saker til behandling: Møtested? Når og hvilken form?

Kunngjøringer?

Møtet tok ca. 1 time – som i dag . Deretter spiste de – som i dag.

De avtalt å møtes etter en uke – som i dag.

Så det er da noe som ikke har forandret seg – fra da og fram til i dag.

 

De inviterte flere søstre og brødre med – slik at på neste møte den 8. Mars 1995 deltok det 8 Ordensmedlemmer. Disse var.

Sø. Nelly Johanne Andholm, Rebekkaloge nr. 11 Concordia,Tromsø

Sø. Ann Bjørvik Pedersen              _  “  _

Sø. Asbjørg Nordeng                     _  “  _    nr. 37 Verdane, Tønsberg

Br. Petter Falkbu                    Loge nr. 13 Malm i Narvik

Br. Arne Andholm                  Loge nr. 19 Thule i Tromsø

Br. Rolf Pedersen                        _ “  _

Br. Finn Nordeng                   Loge nr. 27 Kong Sverre i Tønsberg

Br. Karl Einar Nymo              Loge nr. 68 Landego i Bodø.

 

Dette møtet regnes som begynnelsen for virksomheten av Klubben

og dens fødselsdag.

 

Møtene ble avholdt i Restaurangen Vina Ljalba i Centro Comercial i Patalavaka.

 

Året etter  – 1996 ble møtene avholdt i lokalene ved det Norske Helsesentret i Valle Marina.

 

I 1996 ble det utarbeidet møteprogram.

Komiteen som laget dette besto av:

Sø. Nelly Andholm – Br. Arne Andholm – Sø. Kari Ersdal – Br. Anton Ersdal – Br. Finn Nordeng.

 

I 1997 ble programmet godkjent av Den Norske Storlogen med noen små

endringer.

Det ble påpekt av det måtte holdes valg av : Leder, sekretær og kasserer

og at det ble rapportert til Den Norske Storloge.

Det ble også påpekt at det måtte utarbeides egne vedtekter for Klubben tilpasset forholdene på stedet.

Igjen ble det nedsatt en komitee som utarbeidet forslag til vedtekter:

Sø. Mimmi Skjærvik, Sø. Marie Fredriksen, Br. Jan Skjærvik, Br. Per Strøm og Br. Ivar Fredriksen ,

Vedtektene ble godkjent i møte 22. Januar 98 – og navnet ble Tre

Kjedeledd med Spansk undertekst Tres Encanedados.

 

I det siste vårmøtet 10. April 97 blir Klubben overrakt av Sø. Kari Ersdal og Br. Anton Ersdal – lederklubbe, lysestake og lyseslukker.

I samme møtet blir Klubben overrakt av Sø. Reidun Eik og Br. Asbjørn Eik duken til alteret

Odd Fellows har alltid vært glad i sang. I møtet 12. Februar 98 laget Sø. Nelly Andholm Klubbens åpnings – og avslutningsang.

 

Man kan så absolutt si at Klubbens møter begynner å ta form.

 

Den 19. Februar – 98 avholdes 1. Ste Årsmøte og følgende ble valgt som Klubbens styre:

Leder             Br. Karl Einar Nymo

Nestleder       Sø. Nelly Andholm

Sekretær        Br. Asle Leonardsen

Kasserer        Sø. Aase Røkenes

Vararepr.       Sø. Marie Fredriksen

 

Våren  – 98 ble det kjent at lokalene skulle ombygges og at vi måtte flytte.

Leder Br. Karl Einar Nymo og Br. Ivar Fredriksen fikk i oppdreg å finne nye egnede lokaler.

Lokalene ble på Hotellet Dorado Beach i Arguineguin.

Høsten – 98 startet møtene der.

 

13 januar -99 ble Klubbnåla som Br. Ivar Fredriksen hadde utarbeidet godkjent av Den Norske Storlogen. Den kunne brukes på vanlig logeantrekk.

 

Årsmøtet den 23. Februar 2000 valgt følgende nytt styre:

Leder:         Br. Ivar Fredriksen

Nestleder:   Br. Jan Skjærvik

Sekretær:    Br. Asle Leonardsen

Reserve:     Sø. Hjørdis Leonardsen

 

JULEMØTENE tar til:

Klubben utvikler seg videre og starter med å arrangere Julemøte i desember år 2000.

Julekomiteen var Sø. Berit Skjærgård og Br. Harald Skjærgård.

 

Det innføres nye medarbeidere og den første Indre vakt Sø. Nelly Andholm. Ytre vakt Br. Karl Einar Nymo og Inspektør Tore Gunnarsrud

Det er verd å merke seg at både avgåtte leder og nestleder tar på seg verv som indre og ytre vakt.

 

VENNEAFTEN tar til i år 2001.

Det utarbeides egen møteagenda av Br. Jan Skjærvik og Br. Ivar Fredriksen.

 

 

MUSIKKEN tar til i 2001:

Br. Harald Skjærgård utnevnes til musikkansvarlig og musikkanlegg kjøpes.

 

Første besøk av Storlogerepresentant finner sted 5. Desember – 2001

Stor Sire Harald Thoen fra Norge besøker Klubben.

 

NY MUSIKK til åpnings – og avslutningssangen ble presentert i møte 23. Januar 2002. Den ble spilt inn på orgel av Br. Per Noreide i Loge nr. 19 Thule, Tromsø.

 

I årsmøte den 27. Februar 2002 ble nytt styre valgt:

Leder:               Br. Harald Skjærgård – 2 år

Nestleder          Br. Jan Skjærvik – 1 år

Ass. Nestleder  Br. Finn Knutsen – 2 år

Sekretær:          Sø. Anne Fløygir – 2 -år

Kasserer:          Sø. Aase Røkenes – gjenvalgt

Ass. Kasserer:  Sø. Marie Fredriksen – 1 år

Revisorer:        Br. Anton Ersdal og Br. Tore Gunnarsrud

 

9 og 10 mars 2002 starter Klubben med sin første utflukt kalt

UT PÅ TUR.

På denne første tur er det 28 deltagere med egen guide Anna Nordheim

Sø. Berit Skjærgård og Br. Harald Skjærgård er turkomite.

 

I møte den 27. Mars 2002 beslutter Klubben å innføre Donasjoner til

Humanitært og sosialt arbeide til trengende på Gran Canaria.

 

År 2002 blir Klubben lagt under Den Danske Storloge juridisjon.

 

Den første Informasjonsbrosjyre blir laget av Br. Harald Skjærgård.

 

I årsmøte 26. Februar 2003 ble følgende nye styremedlemmer valgt:

Nestleder:   Br. Jean Tore Grønfoss   Loge nr. 18 Varna, Moss ny

Sekretær :   Br. Leif P. Martinsen   Loge nr. 73 Namsen, Namsos ny

Kasserer:   Sø. Aase Røkenes gj.valgt

Ass. Kasserer Sø. Anne Hals Rebekkaloge nr. 1 Sct. Sunniva, Oslo ny

 

EN NY MILEPELL I KLUBBENS HISTORIE

 

Ettersom det var kommet nye eiere av Dorado Beach og lokalitetene

ikke var de beste ble det igjen nedsatt en huskomitee for leting etter nye lokaliteter. Br. Ivar Fredriksen og Br. Anton Ersdal fikk denne oppgaven.

 

Den 27. Mars 2004 var alle Klubbens medlemmer invitert av dir. Argelio

Hernandes Sisilia til Terraza Mar Suite i Puerto Rico, med omvisning på hotellet og bespisning i de nye lokalitetene som var funnet.

Det 1.ste møtet på Hotell Terraza Mar Suite ble avviklet 2. April 03.

Da lokalene ikke var bygget ferdig måtte man improvisere møtene bak et forheng ved Resepsjonen.

Det 1. Ste halvåret ble møtene gjennomført bak dette forhenget før vi fikk innredet de lokalene vi bruker i dag.

 

Det ble laget Sanghefte som for første gang ble benyttet til venneaften den 11. Februar 2004 – hvor det for øvrig deltok 92 Ordensmedlemmer og gjester.

 

Det ble startet Organisert fottur i fjellet for Ordensmedlemmer og gjester en gang pr. uke. Etter 1 år ble denne virksomhet nedlagt da det ikke helt

“ traff markedet”.

 

I årsmøtet 25. Februar 2004 ble følgende valgt.

Leder:      Br. Harald Skjærgård     valgt igjen for 2 år

Revisorene  Br. Tore Gunnarsrud og Br. Anton Ersdal valgt igjen for 2 år

Ass. Nestleder  Br. Sindre Olsbø.

 

I vedtektsendringer ble navnet på Klubben endret fra Tre Kjedeledd til

Tres Encanedados.

 

Den 10. Mars ble det utnevnt en historiekomite som fikk i oppdrag å nedtegne Klubbens historie.

Komiteen besto av brødrene Jean Tore Grønfoss, leder

Jan Skjærvik, Karl Einar Nymo, Anton Ersdal, Ivar Fredriksen og Sø. Aase Røkenes.

 

På møte den 17. Mars 2004 fikk Klubben overrakt en skinninnbundet Bibel gitt av Br. Jan Asbjørn Eik og Sø. Reidun Eik

 

Den første Valg og vedtektskomitee bli etablert den 17. Nov. 2004.

 

I januar 2005 fikk Klubben laget 30 Vimpler som var designet av Br. Jean Tore Grønfoss.

 

 

Klubben feiret 10 års jubileum den 9. Mars 2005.

Br. Leder Harald Skjærgård gjennomgikk  i sin tale de ulike faser i Klubbens historie.

Br. Karl Einar Nymo ble utnevnt som Klubbens første Æresmedlem.

Han fikk tildelt blanketten og blomster.

Det ble videre tildelt blomster og heder til :

Sø. Nelly J. Andholm, Br. Jan Asbjørn Eik, Br. Anton Ersdal, Br. Ivar Fredriksen.

 

Klubben fikk høytidelig overlevert en talestol som gave fra Str. Kari og Br. Anton Ersdal, Str. Gunn og Torbjørn Fossum og Br. Sindre Olsbø

 

Styret i jubileumsåret :  Br. Leder Harald Skjærgård

Br. Nestleder Jean Tore Grønfoss

Br. Sekretær Sindre Olsbø

Sø. Kasserer Anne Hals

 

 

Årsmøtet 22.februar 2006 besluttet avvikling av Klubbens emblem og det ble i stedet erstattet med Æresmedlemskap.

 

Følgende ble valgt:

Leder:         Br. Jean Tore Grønfoss

Nestleder:   Sø. Berit Skjærgård

2.dre vararepresentant Br. Ragnar Thorkildsen.

 

Revisjonsnemd: Sø. Aase Røkenes og Br. Tore Gunnarsrud

 

Årsmøte 21. Februar 2007 tildelte Br. Anton Ersdal Klubbens Æresmedlemskap.

 

Følgende ble valgt:

Sekretær:      Br. Sindre Olsbø  – gjenvalg 1 år

Kasserer:      Sø. Anne Hals – gjenvalg 2 år

1.ste vararepresentant Br. Sigmund Dekkerhus

 

Nominasjonsnemd:

Br. Harald Skjærgård  – 2 år  leder

Str. Unni Grønfoss  – 2 år

Str. Eva Dekkerhus – 2 år

 

 

 

I møte 7. November 2007 ble Klubbens nyskapning “ AVISA  “

introdusert og utgitt som nr. 1

Redaksjonskomiteen var Sø.Berit og Br. Harald Skjærgård.

Navnet AVISA er lik ordet AVISO som betyr Informasjon på spansk.

Avisa ble trykket i farger med et sideoppsett på 10 sider.

Sø. leder benekter ikke sitt “ morskap ” til avisen.

 

I Årsmøtet 20.februar 2008 ble følgende valgt:

Leder:        Sø. Berit Skjærgård – 2 år

Nestleder:  Br. Jan P. Christiansen – 2 år

Sekretær:  Br. Sindre Olsbø – gjenvalgt for 1 år

Br.         :   Hans Olav Fjærvoll som 2. Vararepresentant til styret.

Revisorer: Sø. Toril Åhjem og Br. Einar Lutnes.

 

Sø. Nelly Johanne Andholm ble Klubbens Æresmedlem.

Hun er et av Klubbens eldste medlem og innehatt nesten alle typer verv.

 

I møte 5. Mars 2008 ble det forelagt nye justerte arbeidsbeskrivelser for Klubbens styre og øvrige medarbeidere.

 

“AVISA “ nr. 2 ble utdelt i møte 5. November 2008.

Redaksjonskomiteen var bestående av Br. Sindre Olsbø –

Br. Hans – Olav Fjærvoll og Elin Fjærvoll.

Avisa ble trykket i farger med et sideoppsett på 16 sider.

 

Klubben må for første gang betale “ husleie “ til restauranten på 50 €

Dette for dekning av renhold og strøm. Restaurangen kompenserer i midlertidig beløpet med 30 € – men det er også blitt en betydelig prisøkning på maten.

 

I møte 12 november 2008 blir det besluttet å avholde et ekstraordinært årsmøte 7. Januar 2009 .

Årsaken til møtet er de store prisøkninger og at en økning av medlems-

og fremmøtekontigenten derfor ble nødvendig.

 

 

Sø.Leder orienterer om intervju i Radio Noruega som omhandler

Odd Fellow og Klubbens virksomhet på Gran Canaria.

Intervjuet avstedkom 20. Desember 08.

 

Ekstraordinært årsmøte avholdt 7. Januar 2009.

Årskontigent fra  10 – 15 €- og frammøtekontigent fra 2 – 4 € godkjent forhøyet.

 

I årsmøte 18. Februar 2009 ble Br. Ivar Fredriksen tildelt Æresmedlemskap

 

Det nye styret ble følgende valgt:

Sekretær:       Br. Oddbjørn Solberg, Loge nr. 19 Thule, Tromsø

Kassereer:     Br. Hans-Olav Fjærvoll, Loge nr.81 Morill, Bodø.

 

Nominasjonsnemnd: Br. Sindre Olsbø, Br. Sigmund Dekkerhus og

Br, Terje Fossum.

 

I høstens første møte 4. November 09 orienteres om at

Som følge av at Terraza Mar er omorganisert – er det besluttet at ettermøtene skal holdes oppe i Hotelles Restaurang.

Ordningen er midlertidig – slik at en får utprøvet virkningene.

 

Det foreligger nytt sanghefte til bruk for ettermøtene.

Br. Harald Skjærgård og Ragnar Thorkildsen har utarbeidet heftet.

 

I møte den 11. November 09 anmoder Sø. leder om å igangsette en

Aksjon til støtte for trengende her på Gran Canaria pga. finanskrisen.

I regi av Tres Encanedados.

Det ble nedsatt en komite med Br. Ivar Fredriksen som leder og kasserer

Br. Harald Skjærgård – lotteriansvarlig

Sø. Ragnhild og Br. Asbjørn Olsen – Materialforvaltere.

Aksjonen avsluttes i dag 10. Mars 2010.

 

I møte 18.nov. utkom AVISA nr. 3.

Redaksjonskomitee Br. Hans-Olav Fjærvoll og Sindre Olsbø med sine respektive.

Den inneholder 20 sider.