Tres Encadenados Gran Canaria: Klubben avvikles!

Skrevet den 26 mar 2020 i Klubbnytt

Kjære søstre og brødre i Odd Fellow!

Etter en helhetsvurdering har årsmøtet  den 12.02.20 besluttet at klubben avvikles med virkning fra 11.03.20.

Styret takker alle som aktivt har bidratt i sine respektive verv for klubbens eksistens gjennom 25 år.

Styret takker også alle besøkende som har bidratt i det sosiale fellesskap i Odd Fellows Ånd.

I VKS

Hilsen Styret