Vimpel fra loge nr 116 Utstein overrekt til Klubben av Tor-Egil Egeland

Skrevet den 18 feb 2013 i Klubbnytt

vimpel fra Utstein (640x480)