Venneaften

Skrevet den 14 jan 2013 i Klubbnytt

Onsdag 23. januar 2013 hadde  Klubben venneaften. Dette møte er et åpe møte for Odd Fellows medlemmer med venner. Vel 60 personer deltok på møtet og det ble en trivelig kveld for alle de fremmøtte.

Klubben fikk overlevert en vimper fra Loge nr 6 Rune i Kristiansund. Det var Asbjørn Hansen som overrekte denne gave til sø. Leder Solfrid Alme