Velkommen til Odd Fellow Klubben

Skrevet den 04 jan 2012 i Forsidestoff

Formålet med Klubben er å samle Ordenssøstere og Ordensbrødre til møte og sosialt samvær i den tiden disse oppholder seg på Gran Canaria. Gjennom dette å medvirke til kontakt mellom Ordensmedlemmer og å opprettholde Ordenens målsetning innenfor Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Klubben har ukentlige møter  i perioden november til mars,  venneaften i januar og klubbtur i mars! Ettermøtene er åpne også for ledsagere.

Ytterligere info: