Klubbnytt

Julehilsen

Skrevet den 23 nov 2012 i Klubbnytt

Styret i Odd Fellow Klubben Tres Encadenados ønsker alle Ordens søstre og brødre i de nordiske land en riktig god jul og et godt nytt år. siste styremøte i 2012

Read More

Loge 55 Varanger i Norge overrekte vimpel til Klubben

Skrevet den 20 nov 2012 i Klubbnytt

Bror Gunnar Celius fra loge 55 Varanger overrakte en vimpel til Klubben  

Read More

Loge Bulletin fra Loge 61 Karalavagen i Sverige

Skrevet den 19 nov 2012 i Klubbnytt

Bulletin På vårt første møte den 7. november  2012 fikk vi besøk og ett ny medlem fra Loge nr 61 Karalavagen, Skellefteå i Sverige. Stor takk til Tor Bjørn Waldemark som sende oss en kopi av Bulletin som er send til Logens medlemmer og for den gode omtale av vår klubb.

Read More

Avisa i PDF format

Skrevet den 14 mai 2012 i Klubbnytt

Fra 2007 til 2011 har klubben laget og delt ut en avis til sine medlemmer og besøkende.Den gir et lite tilbakeblikk for aktiviteten i sesongen og vekker mange gode minner fra klubbens aktivitet. Fra 2012 ønsker klubben å bruke hjemmesiden til å formidel de ulike aktiviteter i klubben.   Avisa-2008  

Read More