Klubbnytt

Tres Encadenados Gran Canaria: Klubben avvikles!

Skrevet den 26 mar 2020 i Klubbnytt

Kjære søstre og brødre i Odd Fellow! Etter en helhetsvurdering har årsmøtet  den 12.02.20 besluttet at klubben avvikles med virkning fra 11.03.20. Styret takker alle som aktivt har bidratt i sine respektive verv for klubbens eksistens gjennom 25 år. Styret takker også alle besøkende som har bidratt i det sosiale fellesskap i Odd Fellows Ånd. I VKS Hilsen Styret

Read More

LANDSSAKEN

Skrevet den 10 des 2018 i Klubbnytt

Vinnere av Odd Fellow- Lotteriet i Odd Fellow klubben Tres Encadenados, Gran Canaria. Tres Encadenados er en medlemsklubb på Gran Canaria bestående av Rebekkasøstre og Odd Fellow brødre fra de Nordiske land. Som Odd Fellow Ordenen for øvrig, har denne Klubben hatt som en del av sine oppgaver, å drive utadrettet virksomhet ved bla. å hjelpe andre. I denne forbindelse, gjelder dette også ved å bistå i forbindelse med landsaken som Odd Fellow i Norge har sett igang, med finansiering og bygging av et tredje redningsfartøy, som Odd Fellow gir som gave til Redningsselskapet i Norge. Odd...

Read More

Besøk av Bror Stor Sire

Skrevet den 05 nov 2013 i Klubbnytt

Vi har den glede å informere våre brødre og søstre om at Bror Stor Sire Erling Stenholdt Poulsen kommer på besøk til klubben vår, onsdag den 27.11.2013. Vi gleder oss til å møte han og håper at mange av våre logevenner vil delta i møtet denne kvelden. Møtet starter kl. 1900 på hotell Terazzamar, se møteplan. Hilsen styret.

Read More

Vimpel fra loge nr 116 Utstein overrekt til Klubben av Tor-Egil Egeland

Skrevet den 18 feb 2013 i Klubbnytt

Read More

Venneaften

Skrevet den 14 jan 2013 i Klubbnytt

Onsdag 23. januar 2013 hadde  Klubben venneaften. Dette møte er et åpe møte for Odd Fellows medlemmer med venner. Vel 60 personer deltok på møtet og det ble en trivelig kveld for alle de fremmøtte. Klubben fikk overlevert en vimper fra Loge nr 6 Rune i Kristiansund. Det var Asbjørn Hansen som overrekte denne gave til sø. Leder Solfrid...

Read More

Loge 59 Sten Sture i Sverige

Skrevet den 19 des 2012 i Klubbnytt

Bror Rolf Lindh besøkte vår klubb 21. november 2012

Read More