"Fellestreff for søstre og brødre hver onsdag kl. 19"

Møtene holdes på Terraza Mar Suite i Puerto Rico

Odd Fellow Klubben Gran Canaria

Odd Fellow Klubben GC

 

 

 

 

 

 

 

Odd Fellow Klubben – samlingsstedet for nordiske brødre og søstre som befinner seg på Kanariøyene.

Kontaktinfo

 

Leder:         Hans Olav Fjærvoll
Telefon:         +47 951 19 035
E-post:           hof@syncmail.no

 

Sekretær:   Robert Jan Hurlen
Mobil:            +47 906 88 908
e-post:            robjan@online.no

 

Styremedlemmer og tillitsvalgte:

Styret 2019-2020

 

Klubben avvikles!

Tres Encadenados Gran Canaria.

Kjære søstre og brødre i Odd Fellow!

Etter en helhetsvurdering har årsmøtet  den 12.02.20 besluttet at klubben avvikles med virkning fra 11.03.20.

Styret takker alle som aktivt har bidratt i sine respektive verv for klubbens eksistens gjennom 25 år.

Styret takker også alle besøkende som har bidratt i det sosiale fellesskap i Odd Fellows Ånd.

I VKS

Hilsen Styret

 

Klubbens historikk

Et festskrift som beskriver klubbens historie siden oppstarten i 1995 er nå lagt ut. Se siden Historikk.